Biblioteca de Catalunya

SERVEI DE PETICIÓ DE DOCUMENTS

 
Veure l'estat de les meves peticions
Nova petició: documents del catàleg
Nova petició: documents fora del catàleg (formulari)

No tots els documents apareixen encara al catàleg.
Els podeu localitzar consultant els inventaris i altres bases de dades de la BC.
Un cop localitzats feu la petició.

Enllaç al Departament de Cultura